Tuổi trẻ TP.HCM cùng chung tay chống dịch bệnh COVID-19

Cùng chung một ý chí "chống dịch như chống giặc" với hàng triệu người dân, đoàn viên, thanh niên TP.HCM đang nỗ lực từng ngày để chung tay cùng cả nước chống dịch COVID-19.

Trung tâm Tin tức