Tuổi trẻ thành phố và hoạt động sáng tạo robot

Nhiều hoạt động lý thú và bổ ích đã diễn ra đầy sôi động tại sân chơi về robot dành cho học sinh sinh viên, trong khuôn khổ Tuần lễ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp TP.HCM 2019.

TFS
Xem thêm
Chiếc xe xanh