Tuổi trẻ phường 7, quận 3 sôi nổi khởi động Chiến dịch tình nguyện hè năm 2020

Với nguyên tắc 3 chung "Chung ngày cao điểm - chung chỉ tiêu - chung công trình", Chiến dịch tình nguyện 2020 của tuổi trẻ phường 7 quận 3 sẽ thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Trung tâm Tin tức