Tuổi trẻ Bình Thạnh sôi động cùng vũ điệu rửa tay

Hoạt động của Đoàn Thanh niên Bình Thạnh nhằm kêu gọi phòng chống dịch COVID-19 bằng cách rửa tay đến với cộng đồng một cách hiệu quả nhất.

Trung tâm Tin tức