Tuần lộc Mông Cổ đang bị đe dọa do biến đổi khí hậu

Cuộc sống của những con tuần lộc Mông Cổ đang bị đe dọa do biến đổi khí hậu khiến nguồn lương thực của chúng ngày càng giảm dần.

Trung tâm Tin tức