Tuần lễ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp TP.HCM năm 2019

UBND TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Tuần lễ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp TP.HCM năm 2019 (WHISE 2019) diễn ra từ ngày 15 đến ngày 19/10.

Đây là sự kiện thường niên nhằm tìm kiếm các giải pháp, sản phẩm và các công nghệ liên quan để giải quyết các vấn đề thực tiễn, các bài toán trong các chương trình đột phá của thành phố, hướng tới xây dựng TP.HCM sớm trở thành đô thị thông minh và sáng tạo của cả nước.

Với chủ đề “Hợp tác phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”, WHISE 2019 sẽ bao gồm chuỗi sự kiện: tổng kết các cuộc thi về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tổng kết các hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; các sự kiện phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; triển lãm sản phẩm và công nghệ của các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế; Hội thảo kết nối đầu tư cho các dự án khởi nghiệp sáng tạo; Diễn đàn giáo dục khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Hội thảo các giải pháp công nghệ cho TP thông minh; Diễn đàn doanh nghiệp Phần Lan và Việt Nam; tôn vinh và trao giải thưởng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp năm 2019...

WHISE 2019 là tiếp nối thành công của Tuần lễ WHISE 2018, qua đây cho thấy TP.HCM đã luôn tiếp tục duy trì các hoạt động liên kết, tương trợ lẫn nhau, hướng đến kết nối các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo không chỉ trong vùng mà lan rộng ra cả nước và quốc tế, để những dự án, mô hình khởi nghiệp sáng tạo, có tiềm năng, có khả năng gọi vốn đầu tư - thông qua các hoạt động của Tuần lễ này - sẽ được tiếp thêm sức mạnh và phát triển bền vững trong tương lai.
Sỹ Thành