Tuần hành hòa bình tại Hong Kong, Trung Quốc

Chiều 8/12, hàng ngàn người dân Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) đã tham gia cuộc tuần hành hòa bình. Mặc dù cho phép tuần hành, song giới chức Hong Kong cảnh báo sẽ không chấp nhận việc các phần tử cực đoan kích động bạo lực.

Trung tâm Tin tức