"Tuần hàng và Du lịch Việt Nam tại Thái Lan" 2018

Năm 2018 là năm thứ 3 liên tiếp "Tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan" được tổ chức tại thủ đô Bangkok. Sự kiện năm nay thu hút khoảng 60 doanh nghiệp Việt Nam với hơn 50 gian hàng trưng bày các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ du lịch.

Trung tâm Tin tức