Từ sách vở đến thực tế: Những sân chơi bổ ích cho các em thiếu nhi

Hè này tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ đã tổ chức chương trình "STEM DAY" dành cho thanh, thiếu nhi. giúp học sinh các cấp có thể phát huy được khả năng của mình, qua đó góp phần cải tiến cách dạy và học tiến bộ.

Trung tâm Tin tức