Từ ngày 26/7, người dân TP.HCM không ra đường sau 18 giờ tối đến 6 giờ sáng

Bắt đầu từ tối ngày 26/7, người dân TP.HCM người dân không ra đường từ 18g đến 6g sáng hôm sau. Tất cả các hoạt động trên địa bàn Thành phố sẽ tạm dừng, trừ cấp cứu và theo yêu cầu điều phối để phòng chống dịch.

Nguồn: Trung tâm Tin tức