Từ ngày 20/8, tăng giá một số dịch vụ y tế

Giá dịch vụ khám, chữa bệnh giữa các bệnh viện đã thống nhất mức giá chung, tăng nhẹ tại tất cả các tuyến bệnh viện.

Trung tâm Tin tức