Từ nay đến năm 2025: Xây dựng Thành phố Xanh - Thân thiện môi trường

Từ nay đến tháng 5/2020, TP.HCM sẽ vận động ít nhất 80% hộ dân trên địa bàn thành phố ký cam kết không xả rác ra đường và kênh rạch, thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

UBND TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch xây dựng Thành phố Xanh - Thân thiện môi trường giai đoạn 2020 – 2025 với chỉ tiêu trong giai đoạn này là 100% tuyến đường có vỉa hè ổn định, có quy mô từ 3m trở lên được trồng cây xanh; trung bình hàng năm tăng 5ha/năm mảng xanh; đầu tư xây dựng 150ha đất công viên; tỷ lệ che phủ rừng và cây xanh phân tán đạt 41,0%; chỉ tiêu cây xanh đô thị đạt 0,65m2/người; mỗi phường, xã, thị trấn, mỗi cơ quan, công sở, bệnh viện, trường học trên địa bàn TP có công trình phát triển mảng xanh với hình thức phù hợp với điều kiện từng địa phương, đơn vị...

Phấn đấu trong năm 2020, duy trì kết quả hoàn thành xử lý, chuyển hóa điểm ô nhiễm do tồn đọng rác thải thành các công viên, mảng xanh, công trình phục vụ cộng đồng. TP Hồ Chí Minh sẽ triển khai các giải pháp phát triển công viên, cây xanh, mảng xanh, như tuyên truyền, vận động người dân tận dụng không gian trong nhà, sân, mái nhà… trồng cây, nhằm cải thiện chất lượng không khí, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp. UBND TP Hồ Chí Minh rà soát quy hoạch và hiện trạng cây xanh, mảng xanh, công viên để xây dựng kế hoạch trồng rừng, trồng cây ven bờ sông, kênh rạch; kiểm tra việc đầu tư xây dựng công viên, mảng xanh trong các khu dân cư, chung cư. UBND TP Hồ Chí Minh cũng xem xét đề xuất bổ sung tăng thêm chỉ tiêu quy hoạch công viên cây xanh khoảng 20% trong các dự án phát triển đô thị, tăng tối thiểu 15ha đất công viên, mảng xanh công cộng trên địa bàn TP…

Sỹ Thành