Tự làm phân bón dựa trên cách làm việc của... vi khuẩn

Hệ thống nông nghiệp ANSA - giải pháp thay thế nguồn dinh dưỡng độc lập, có khả năng tiếp nhận thực phẩm phế thải và dùng nó để tạo ra phân bón hữu cơ cho thực vật thủy canh.

HTV (Theo Nature knows best)
Xem thêm
Chiếc xe xanh