Tự dán mình vào đoạn chắn đường để cảnh báo về ô nhiễm môi trường

Tại trung tâm Thủ đô Luân Đôn (Anh) một nhóm các nhà hoạt động vì môi trường tự dán mình vào những đoạn chắn đường bằng bê-tông, để cảnh báo về vấn để ô nhiễm môi trường.