Từ 1/7: Thay đổi mức đóng - hưởng BHYT của hàng chục triệu người

Với mức lương cơ sở tăng từ 1.300.000 đồng lên 1.390.000 đồng, từ 1/7/2018 cũng dẫn đến việc điều chỉnh tỉ lệ đóng - hưởng của hàng chục triệu chủ thẻ Bảo hiểm y tế.

Trung tâm Tin tức