Từ 0g ngày 30/7, các cơ quan sẽ tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hoá

Từ 0g ngày 30/7, xe chở hàng hoá phục vụ xây dựng, sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng, xuất nhập khẩu có mã QR Code sẽ không bị kiểm tra.

Nguồn: Trung tâm Tin tức