Từ 0g ngày 25/9, Đà Nẵng trở lại trạng thái bình thường

Hôm qua UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản gửi các ban ngành liên quan về việc chuyển trạng thái bình thường của thành phố.

Trung tâm Tin tức