Truyền thông Triều Tiên kêu gọi chấm dứt chiến tranh

Báo "Rodong Sinmun", tờ báo chính thức của Triều Tiên, đã kêu gọi tuyên bố chấm dứt chiến tranh với Mỹ.

Trung tâm Tin tức