Truy xuất nguồn gốc hàng hóa góp phần tạo thuận lợi thương mại

Hơn 400 đại biểu đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp… đã tham dự hội thảo "Truy xuất nguồn gốc hàng hóa góp phần tạo thuận lợi thương mại" tại Hà Nội, cho thấy tầm quan trọng của vấn đề này.

Trung tâm Tin tức