Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa khai giảng năm học mới

Với chủ đề năm học "Đổi mới, sáng tạo để xây dựng trường trở thành trường học thông minh, hiện đại", trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa quyết tâm hoàn thiện mô mình quản lý, xây dựng môi trường giáo dục chất lượng cao.

Trung tâm Tin tức