Trường nghề tăng cường gắn kết doanh nghiệp

Năm 2018, dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh của các cơ sở giáo dục nghề tại TP.HCM lên đến gần 463 ngàn học viên.

Trung tâm Tin tức