Trường học vùng lũ tổ chức khai giảng muộn

Ảnh hưởng của thiên tai đã làm cho hàng trăm ngàn học sinh của bốn tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh và Nghệ An, phải lùi ngày khai giảng năm học mới. Và phải đến hôm nay, các em mới hưởng được niềm vui cùng với học sinh cả nước.

Trung tâm Tin tức