Trường học lo lắng vì thiếu nhân viên y tế có chuyên môn

Gần 80% nhân viên y tế tại các trường học là kiêm nhiệm, sau khi có chủ trương tạm dừng tuyển viên chức chuyên trách làm công tác y tế trong ngành giáo dục.

Trung tâm Tin tức