Trường học gắn mác quốc tế là do lỗ hổng quản lý

Gắn mác quốc tế vào tên trường đã được nhiều cơ sở giáo dục trên cả nước sử dụng từ lâu, tuy nhiên, chỉ sau khi xảy ra sự việc trường Getaway người ta mới giật mình về cái mác quốc tế mà nhiều trường đã sử dụng để định danh này.

Trung tâm Tin tức