Trường đại học về trí tuệ nhân tạo đầu tiên trên thế giới

Vừa qua, một trường đại học về trí tuệ nhân tạo đầu tiên trên thế giới đã được khánh thành và đưa vào hoạt động tại Các tiểu Vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE).

Trung tâm Tin tức