Trước chặng 2 Cúp xe đạp Truyền hình 2021 HTV - Tôn Đông Á

Sáng nay, cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP.HCM lần thứ 33 năm 2021 "Non sông liền một dải - Niềm tin chiến thắng" HTV – Tôn Đông Á đã bước vào chặng 2 với lộ trình dài 127km từ Cao Bằng về Lạng Sơn.

Nguồn: Trung tâm Tin tức