Trung tâm tiêm chủng VNVC Long Xuyên, An Giang đi vào hoạt động

Sáng qua (27/3), Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng dành cho Trẻ em và Người lớn VNVC đưa vào hoạt động Trung tâm tiêm chủng thứ 18 tại Long Xuyên, An Giang.

Trung tâm Tin tức