Trung tâm cảnh báo sóng thần biển Đông đi vào hoạt động

Trung tâm cảnh báo sóng thần biển Đông mới đây đã đi vào hoạt động đầy đủ, cung cấp dịch vụ giám sát và cảnh báo sóng thần cho 9 quốc gia trong khu vực, trong đó có Việt Nam.

Trung tâm Tin tức