Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội XIII của Đảng sẽ khai trương ngày 22/1/2021

Đây là lần đầu tiên có phóng viên các cơ quan báo chí nước ngoài đăng ký theo dõi, đưa tin về Đại hội bằng hình thức trực tuyến, do đó, các điều kiện về kỹ thuật, phục vụ phóng viên tác nghiệp phải được đảm bảo tốt nhất.

Trung tâm Tin tức