Trung Quốc tăng thuế hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ

Ngày 13/5, Bắc Kinh tuyên bố sẽ điều chỉnh tăng mức thuế với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, bao gồm rau quả đông lạnh và khí tự nhiên hóa lỏng. Đây là hành động đáp trả việc Mỹ tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Trung tâm Tin tức