Trung Quốc sẽ giới hạn visa với một số công dân Mỹ

Trung Quốc sẽ áp lệnh thị thực lên một số công dân Mỹ, nhưng vẫn chưa biết rõ những hạn chế về thị thực cụ thể ra sao...

Trung tâm Tin tức