Trung Quốc phát triển thuốc chặn COVID-19 không cần vaccine

Các nhà khoa học tại trường Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc) đang phát triển một loại thuốc có thể chặn đứng đại dịch COVID-19 mà không cần dùng vaccine.

Trung tâm Tin tức