Trung Quốc lập kỷ lục về mưa bão

Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết tổng cộng 833 con sông đã vượt quá mức cảnh báo, nhiều hơn 80% so với cùng kỳ năm 1998. Trong đó, 267 con sông đã vượt mức an toàn và 77 con sông đạt mức cao kỷ lục.

Trung tâm Tin tức