Trung Quốc lần đầu phóng thành công tên lửa đẩy thương mại

Hôm qua, tên lửa đẩy mới của Trung Quốc Smart Dragon One, được thiết kế phục vụ mục đích thương mại, đã thực hiện chuyến bay đầu tiên, đưa 3 vệ tinh vào quỹ đạo.

Trung tâm Tin tức