Trung Quốc lạc quan về giải quyết bất đồng thương mại với Mỹ

Các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung vừa diễn ra tại thủ đô Bắc Kinh đã "đặt nền tảng" để hai bên giải quyết các quan ngại liên quan tới cuộc chiến thương mại

Trung tâm Tin tức