Trung Quốc lạc quan về đàm phán thương mại với Mỹ

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng, tiến trình đàm phán thương mại với Mỹ có thể đạt kết quả tích cực. Đặc biệt là sau khi lãnh đạo hai nước nhất trí nối lại đàm phán vào cuối tháng này tại Nhật Bản.

Trung tâm Tin tức