Trung Quốc khẳng định không khuất phục trước sức ép của Mỹ

Liên quan đến căng thẳng thương mại giữa Mỹ - Trung, Trung Quốc khẳng định sẽ không khuất trước những biện pháp áp thuế, cũng như sức ép của Mỹ liên quan tới các tranh cãi thương mại song phương.

Trung tâm Tin tức