Trung Quốc kêu gọi Mỹ hợp tác

Trung Quốc và Mỹ nên ngừng các ý định đối đầu, thúc đẩy quan hệ thông qua hợp tác, và gia tăng trách nhiệm của mình đối với thế giới. Lời kêu gọi được Ngoại trưởng Trung Quốc đưa ra trong bối cảnh quan hệ căng thẳng leo thang giữa hai nền kinh tế hàng đầu

Trung tâm Tin tức