Trung Quốc dự định chia nhỏ ứng dụng Alipay

Trung Quốc yêu cầu Alipay - ứng dụng thuộc Ant Group - tách hai đơn vị cho vay Huabei, Jiebei thành một liên doanh mới do Nhà nước sở hữu.

Nguồn: Trung tâm Tin tức