Trung Quốc: Doanh thu lớn từ livestream bán hàng trực tuyến

Trong nửa đầu năm nay, tại Trung Quốc, hơn 10 triệu phiên livestream bán hàng trực tuyến đã được thực hiện. Riêng trong ba tháng đầu năm, đã có 560 triệu lượt người xem các buổi livestream bán hàng.

Trung tâm Tin tức