Trung Quốc: Bắc Kinh không sợ hãi trước cuộc chiến thương mại với Mỹ

Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc về vấn đề thương mại vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Hôm qua, Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Tiền Khắc Minh tuyên bố, Bắc Kinh không muốn nhưng cũng không hề sợ hãi trước một cuộc chiến thương mại với Mỹ.

Trung tâm Tin tức