Trưng bày chuyên đề “Lời tri ân” tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò, thành phố Hà Nội

Nhằm tôn vinh sự hy sinh lớn lao của những người chiến sĩ cách mạng đã không tiếc máu xương cho độc lập, tự do của dân tộc, tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội) đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Lời tri ân".

Trung tâm Tin tức