Trời lạnh bất thường tại Iran

Iran đang trải qua một đợt lạnh bất thường, khiến 19 tỉnh của nước này bị ảnh hưởng. Hoạt động giao thông trên cả nước đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trung tâm Tin tức