Trình quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm hai Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng, Trưởng ngành

Đài Truyền hình TP.HCM xin giới thiệu với quý vị danh sách mà Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trình để Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Nguồn: Trung tâm Tin tức