Triều Tiên tiếp tục phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa

Hội đồng chuyên gia Liên hiệp quốc nghi ngờ Triều Tiên vẫn tiếp tục phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa giữa lúc đàm phán hạt nhân với Mỹ lâm vào bế tắc.

Trung tâm Tin tức