Triều cường vượt báo động 3 tại TP.HCM

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, triều cường giữa tháng 2 tại TP.HCM và vùng hạ lưu sông Sài Gòn, Đồng Nai có thể lên cao trong ngày 12/2, dự báo đỉnh triều đạt mức 1,66m (vượt báo động 3 hơn 16cm).

Trung tâm tin tức