Triển vọng thương mại điện tử

Lộ trình mà ông lớn bán lẻ Amazon vào Việt Nam có thể sẽ cần nhiều thời gian. Tuy nhiên, điều này mang lại nhiều kỳ vọng cho người tiêu dùng và doanh nghiệp về triển vọng ngành thương mại điện tử

Trung tâm Tin tức