Triển vọng kinh tế Châu Âu 2020 ảm đạm vì dịch bệnh

Chính phủ Đức dự báo nền kinh tế nước này năm 2020 sẽ giảm ít nhất 5%, trong khi đó nền kinh tế Pháp có thể suy giảm mạnh hơn cả thời kỳ đại suy thoái năm 1929.

Trung tâm Tin tức