Triển lãm về cơ sở hạ tầng cảng biển và logistic đầu tiên tại Việt Nam

Phiên bản đầu tiên của Triển lãm cơ sở hạ tầng cảng biển và logistic tại Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 12-14/6 tại Trung tâm Hội chợ và triển lãm Sài Gòn SECC

Trung tâm Tin tức