Triển lãm "những tấm gương bình dị mà cao quý"

Nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa 12, Bảo tàng Hồ Chí Minh đã tổ chức triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý”.

Trung tâm Tin tức